Geplatst dur Administrator op november - 5 - 2015 0 Reaksies

 

Prins stemmen CV de Krey

{
unset($value);
}
//header(“Location: “.$_SERVER[‘PHP_SELF’].””);
}

if(isset($_POST[‘verzenden’]) && ($_SERVER[‘REQUEST_METHOD’] == “POST”))
{
$aFout = array();

$voornaam = trim($_POST[‘voornaam’]);
$achternaam = trim($_POST[‘achternaam’]);
$straat = trim($_POST[‘straat’]);
$huisnummer = trim($_POST[‘huisnummer’]);
$leefdtijd = trim($_POST[‘leefdtijd’]);
$email = trim($_POST[‘email’]);
$prins = trim($_POST[‘prins’]);
$waarom = trim($_POST[‘waarom’]);

if($cfg[‘CAPTCHA’])
{
$code = $_POST[‘code’];
}

if(empty($voornaam) || (strlen($voornaam) < 3) || stristr(“[<>]”, $voornaam) )
{
$aFout[] = “Er is geen voornaam ingevuld.”;
unset($voornaam);
$fout[‘text’][‘voornaam’] = TRUE;
$fout[‘input’][‘voornaam’] = TRUE;
}
if(empty($achternaam) || (strlen($achternaam) < 3) || stristr(“[<>]”, $achternaam) )
{
$aFout[] = “Er is geen achternaam ingevuld.”;
unset($achternaam);
$fout[‘text’][‘achternaam’] = TRUE;
$fout[‘input’][‘achternaam’] = TRUE;
}
if(empty($straat) || (strlen($straat) < 3) || stristr(“[<>]”, $straat) )
{
$aFout[] = “Er is geen straat ingevuld.”;
unset($straat);
$fout[‘text’][‘straat’] = TRUE;
$fout[‘input’][‘straat’] = TRUE;
}
if(empty($huisnummer) || (strlen($huisnummer) < 1) || stristr(“[<>]”, $huisnummer) )
{
$aFout[] = “Er is geen huisnummer ingevuld.”;
unset($huisnummer);
$fout[‘text’][‘huisnummer’] = TRUE;
$fout[‘input’][‘huisnummer’] = TRUE;
}
if(empty($leefdtijd) || (strlen($leefdtijd) < 2) || stristr(“[<>]”, $leefdtijd) )
{
$aFout[] = “Er is geen leefdtijd ingevuld.”;
unset($leefdtijd);
$fout[‘text’][‘leefdtijd’] = TRUE;
$fout[‘input’][‘leefdtijd’] = TRUE;
}
if(empty($email))
{
$aFout[] = “Er is geen e-mail adres ingevuld.”;
unset($email);
$fout[‘text’][‘email’] = TRUE;
$fout[‘input’][‘email’] = TRUE;
}
elseif(checkmail($email) == 0)
// Wanneer je PHP 5.2 > gebruikt
//elseif(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
{
$aFout[] = “Er is geen correct e-mail adres ingevuld.”;
unset($email);
$fout[‘text’][‘email’] = TRUE;
$fout[‘input’][‘email’] = TRUE;
}
if(empty($prins))
{
$aFout[] = “Er is geen onderwerp ingevuld.”;
unset($prins);
$fout[‘text’][‘prins’] = TRUE;
$fout[‘input’][‘prins’] = TRUE;
}
if(empty($waarom))
{
$aFout[] = “Er is geen bericht ingevuld.”;
unset($waarom);
$fout[‘text’][‘waarom’] = TRUE;
$fout[‘input’][‘waarom’] = TRUE;
}
if($cfg[‘CAPTCHA’])
{
if(strtoupper($code) != $_SESSION[‘captcha_code’])
{
$aFout[] = “Er is geen correcte code ingevuld.”;
$fout[‘text’][‘code’] = TRUE;
$fout[‘input’][‘code’] = TRUE;
}
}
if(!$cfg[‘text’])
{
unset($fout[‘text’]);
}
if(!$cfg[‘input’])
{
unset($fout[‘input’]);
}
if(!empty( $aFout ))
{
$errors = ‘

      ‘;
    foreach($aFout as $sFout)

{
$errors .= ”

  • “.$sFout.”

 

\n”;
}
$errors .= ”

“;
}
else
{
$formulier = FALSE;

if($cfg[‘HTML’])
{
$datum_mail = date(“Y-m-d%20H:i:s”);
$datum = date(“Y-m-d H:i:s”);
$ip = $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];
$host = gethostbyaddr($_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]);

// Headers
$headers = “From: \”Stem Formulier\” <“.$cfg[‘email’].”>\r\n”;
$headers .= “Reply-To: \””.$voornaam.” “.$achternaam.”\” <“.$email.”>\n”;
$headers .= “Return-Path: Mail-Error <“.$cfg[‘email’].”>\n”;
$headers .= “MIME-Version: 1.0\n”;
$headers .= “Content-Transfer-Encoding: 8bit\n”;
$headers .= “Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n”;

$bericht = ‘

Voornaam: ‘.$voornaam.’
Achternaam: ‘.$achternaam.’
Straat: ‘.$straat.’
Huisnummer: ‘.$huisnummer.’
Leefdtijd: ‘.$leefdtijd.’
Email: ‘.$email.’

Prins: ‘.$prins.’
Waarom: ‘.$waarom.’

Klik heeronder um ow stem te bevestigen of kopieer de link eronder en plek dizze as enne neye URL in de browser:

Bevestig mien stem!!!!

Bevestigings link:
http://www.cvdekrey.nl/?page_id=1177&email=’.$email.’&datum=’.$datum_mail.’

————————————————————————–
Stem versteurd via: ‘.$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’].’, op datum: ‘.date(“d-m-Y @ H:i:s”).’
Host: ‘.gethostbyaddr($_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]).’

‘;

$remoteAddress=$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];

$sql = “INSERT INTO stemmen (voornaam, achternaam, straat, huisnummer, email, timestamp, leeftijd, prins, reden, ip, activatie) VALUES “;
$sql.= “(‘$voornaam’,’$achternaam’,’$straat’,’$huisnummer’,’$email’,’$datum’,’$leefdtijd’,’$prins’,’$waarom’,’$remoteAddress’,”)”;
mysql_query($sql) or die(“Invalid query:”. mysql_error().”

“);
}
else
{
$bericht_wrap = wordwrap ($bericht, 40, “\n”, 1);
// Headers
$headers = “From: \”Contact Formulier\” <“.$cfg[‘email’].”>\n”;
$headers .= “MIME-Version: 1.0\n”;
$headers .= “Content-type: text/plain; charset=’iso-8859-1’\n”;

// Bericht
$message = “Naam: “.$naam.” \n”;
$message .= “E-mail: “.$email.” \n”;
$message .= “Bericht:\n”.$bericht_wrap.” \n “;
$message .= ” \n “;
$message .= “Datum: “.date(“d-m-Y H:i:s”).” \n”;
$message .= “——————————————————- \n “;
$message .= “IP: “.$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’].” \n “;
$message .= “Host: “.gethostbyaddr($_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]).” \n “;

}

if(mail($email, “[CV de Krey PRINS 2016 STEMMEN]”, $bericht, $headers))
{
echo ”

Beste Stem-gerechtigde,

Er is een e-mail naar de, door u, ingevoerde email-adres gestuurd
met daarin een ACTIVERINGSLINK.
ACTIVEER uw STEM door, binnen 24 uur, op deze activeringslink te klikken!

Met vriendelijke groeten,
“.$cfg[‘naam’].”

Klik hier om terug te gaan naar HOME!

“;
}
else
{
$feedbackString = “Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de email”;
}
}
}
if($formulier)
{
?>

Via ozze website www.cvdekrey.nl kunde dit joar ow stem uutbrengen vur de neye prins van 2016!

Vurrig joar het Prins Hans I en geweldig carnavalsseizoen gehad tezamen mit zien gevolg en de minse van t durrup Brokèze.

Welke Prins zal het kommend joar dit proberen te overtreffen?!?!
Hoe gut ut in zien werkt:

Via onderstoande formulier kunde ow stem uut brenge. Elke bewoener van Brokèze mug ién stem uutbrenge (minimale leeftied is 16 joar). Het stemmen is mugelijk vanaf donderdag 5 november 2015 t/m zondag 14 november 2015!

 

 

Stem Formulier Prins 2016


value=”” />

value=”” />

value=”” />

value=”” />

value=”” />

value=”” />


value=”” />

/>}
}
else
{
echo ”

U kunt maar eens in de “.$cfg[‘spam’].” minuten een e-mail versturen!
U wordt nu automatisch doorgestuurd.

“;
}
?>

Kategorieje: Archive

Loat en reaksie achter

*

Programma 2018

Couldn't execute query 'SELECT * FROM agenda WHERE archief='0' AND algemeen='1' AND datum>'2022-05-28' ORDER BY datum'