Tour de Brokeze

Al jaore lang stut de carnaval ien Brokeze mit name bekend um ziene fameuze Tour De Brokeze. Ien Brokeze wurd d’r nameluk genne optocht gehalde dur ut dörp mit groëte wagus, már wurd d’r op carnavalsdinsdaag enne sensasjonele fietswedstrijd gehalde op un spesjaal parcours ien ut hartje vaan Brokeze. Dit Brokezer carnavalsevenement wurd georganiseerd dur De Tourkommissie vaan de Carnavalsveriëniging De Krey.

Wat hult d’n Tour De Brokeze ongevaer ien?  

Renners aan de start

Elluk jaor vurschiene d’r zo’n 40 diëlnemers oftewel ‘Renners’ aan de start um de longe uut ut lief te fietse vur de aoverwinning vaan d’n Tour De Brokeze. De Renners, gekliëd ien verrassende uutdossinge én mit uutzonderlijke fietscreaties mákt d’n Tour tot enne wedstrijd dae zich mit gèn andere ‘fietswedstrijd’ ken vergelieke.

Ut Rennerskwarteer

’s Mergus al rond un eur of tien, verzamele alle renners zich ien ut rennerskwarteer op de ‘Rue Du Pont’ ien Café Maaszicht. Renners komme dao ni alliën um hun startnummer af te hale mar vural um zich mentaal vur te bereide op waat komme gut. Heer werre daan onder andere taktieke bespraoke, vitamiene genome, sporadies enne renner of fiets fieziek gekeurd en ien ernstige gevalle werd d’r op doping gecontroleerd?

Vurstelle vaan de renners

De kolderieke Tour zelf begint ien de regel urst mit ut vurstelle vaan de Renners. Op daat moment komde d?r ás toeschouwer al gauw achter daat vural ut comentaar vaan de twieje verslaggaevers én vaan enkele renners, aan mekaar hungt vaan de schaele wazel.

Vurstelle vaan “Geraar Du Pont” (2006)

Vurstelle vaan renner “Martino Di Kwasto” (2005)

Ut Startschot

Vurdaat alle renners ‘m vaan jetje kunne gaeve zal d’r urst un startschot geklonke motte hebbe. Alliën dit startschot al, is elluk jaor al un hilariteit opzich te neume. Nemus wet namelijk vûraf wat vur startschot d’r zal klinke en hoe daat ut precies vur d’n daag wurd gebrocht. Allien de leeje vaan De Tourkommissie, (de kels die elluk jaor wer wat neejs bedenke) wiëte waat d’r gebeure gut, en ien de regel kumt ut uuteindelijke startscholt aalt onverwachs.

Veer leeje vaan de Tourkommissie kieke toe hoe daat de echte knal vaan ut startschot dichterbeej kumpt. v.l.n.r.: Fried Brouwers, Hay Cornelissen, Jos Cox en Jos Tholen.

Ien 2006 hed De Tourkommissie ut Carbid-scheete gebruukt um ut startschot vaan d’n Tour te gaeve. Vaanzelfspraekend ni zoemaar en allien mit ‘standaard melkbusse’ en enne plestikke voetbal, mar mit un eigus gemaakte, uut de kluute gewasse mega groëte Carbidbus mit baovenop ien de öpening enne skippybal. Mit ut geheime Carbid-recept vaan Tourkommissie-startmeister Jos Cox is dit Dé Klapper vaan de carnaval in 2006 gewaore, umdaat de huuskamer-ruute enkele maeters verderop ut begave en we de skippybal noeits mer hebbe trug gevonde?

Tour De Brokeze 2006: Startschotmeister Jos Cox dinkt ves daat ut wel good kumpt mit ut startschot.

Ien un videofilmke vaan De Tour De Brokeze vaan 2006 is o.a dit startschot nog us trug te zeen.

De wedstrijd

Nao daat ut startschot hed geklonke springe de renners as enne’n dolle op hunne fiets en make ze zich op vur d’n urste bocht vaan de ‘Rue du pont’ nao de ‘Kol De Ekster’. Ien dit smale straötje is ni alliën ut platsgebrek mej un hindernis opzich, maar zurge ok de kasseije die ien de waeg ligge vur de nuëdige fietstechnieke op dit steile gediëlte. Duk uutgeput baovenaan gekomme op ‘De Himmel Hochstrasse’ gumme de renners wer flink oppe pedale um net vur de kerk links de ‘downhillstrecke’ nao onder te neme, um uuteindeluk op ut rechte stuk, net achter de inmiddels toegesméte ‘Gût vaan Mie’ vurbeej start en finisch te komme um de meist cruciale iendruk vur de presentatiewage en ut publiek achter te laote, um daomit meugeluk kans te make op de aoverwinning?

Tijdes d’n tour is ut zeker ni alliën waat rundjes fietse mar d’r gebeurt aalt vaanalles wat aan onverwachte dinger die ut gebeure tot iën groët spektakel mukt.

Javousti Tosie ien actie

Aktiefoto vaan ‘Javousti Tosie’ berg af.

 Tour mit pek en veren  Tour mit pek en veren

Enne renner dae zich ni aan de regels hult, ken gestraft werre mit Pek en Veren.

Johnie & Opa Flodder

Johny en Opa Flodder.

Nick now Nie & Ger vaan de Wisse

Renners ‘Nick Now Nie’ en ‘Gerom vaan de Wisse’ (2001)

De Knoevel vaan Miss Krey

Daegene den uuteindelijk en wonderbaarluk as winaar aover de finisch kumpt kriegt as pries zoewiezoë ‘de ier en d’n Baeker? maar baovenaal kumpt ie ien aanmerking vur d’n onomstoëtelukke knoevel vaan Miss Krey. Miss Krey is mit de carnaval ni alliën ut mojste megje vaan Brokeze, maar hed ok de beste kwaliteite um de winnaar vaan d’n Tour enne onvurgaetelukke knoevel te gaeve. Vur Miss Krey is daat wat de ervaringe temiste uutwieze ut högtepunt vaan zowel de winnaar as Miss Krey zelluf.

Knoevel va Miss Krey

De Knoevel vaan Miss Krey; Normaal gespraoke gaeft Miss Krey enne knoevel aan de winnaar. In dat geval waas de winnaar (Consilio Tito) zao blie daat hej Miss Krey zelluf mar knoevelde.

Twedde etappe ien de zaal

Nao d’n Tour gaon alle renners én enne’n hoëp volk nao binne ien de zaal wao de ‘twedde etappe’ plaats viend. Dao is ut daan ien elluks geval knoepgezellig en wurd ok nog de winnaar(s) bekend gemaakt vaan onder andere ‘De Mojste fiets’ en ‘De mojst verkliëde renner’.

Wilde us enne kier wat anders zeen daan enne carnavalsoptocht? Kom daan op carnavalsdinsdaag nao Brokeze aan de maas.

D’n Tour De Brokeze begint elluk jaor um 14:30 eur. (Ut Rennerskwarteer is ’s mergus al um 10:00u beej Café Maaszicht vur alle renners én fans of andere geïnterresseerde.)

Tot daan!

Programma 2018

Couldn't execute query 'SELECT * FROM agenda WHERE archief='0' AND algemeen='1' AND datum>'2022-10-03' ORDER BY datum'