Hoe is ut allemaol begonne?

Ut waor begin 1957 dat weej ien Brokeze mit en paar minse beej mekaar ginge zitte en beslote, nao der en tiedje ovver gepraot te hebbe, de jaorlekse carnaval né mer urges anders te gaon viere, mar dae vort ien ut eige dürp te halde. Dàt vonde weej bèter, want dan weerte alle inwoëners van Brokeze mier betrokke beej dit jaorlijks fiës en höfde weej nae nao de stad um de blumkes bute te zette.

Het waor te kort daag um gouw efkes enne Raod van Elf mit daobeej enne echte Prins te vurschien te toëvere en weej beslote ien Brokeze en eige Borebrullof te gaon organisere.

De aanstichters waore in dàt beginjaor 1957:

Wiel Smits, Hay Reintjes, Dolf Timmermans en Vic en Jan Beerkens.

Wiel Smits, kosgenger beej Twan Bovee, dae kwaom uut Grubbevors, kort beej de stad, dae haj verstand van carnaval, dat waor mit genòme. Weej koze en Borebrudspaar ien de persoëne van Servaas Reintjes en Miep Aerts. Weej sproke af wiej der op zeuj trèje as burgemeister en ambtenaar en wiej dàt we zeuje vroage vur vader en moder van de bruud en de brudegom. De fanfare weerd gevraogd um verkleid de borebrullof op te luustere mit muziek as we dur ut dürp trokke.

Foto gemàkt vàn de Borebrullof vur ut Brouwershuus ien 1957. Op de veurgrond het borebrudspaar Servaas Reintjes en Miep Aerts.

Op de urste rij (v.l.n.r.):
Reintjes Hay às Burgemeister – Tummermans Dolf às Ambtenaar –Kalle Nel às Grotmoder – Beerkens Vic en Miej van Megen às elders vàn den Brudegom – Smits Wiel en Beerkens Anny às elders vàn de Bruud

Op de twedde rij (v.l.n.r.):
Kalle Joep às pliesie – Palmen Tijs – Frans Spee – Rozegartes Jan – Kortings Hay – naar beneden Aerts Oscar en Bekker Piet mit ut broëd vur de brullof – Keijsers Maria en Voestes Jan às getuge – Tummermans Huub –

Op de böveste rij (v.l.n.r.):
Palme Jan – Tummermans Joep – Ploem zienen Toën – Palmen Ben – Sjaak vàn Mège – Hay vàn Mège – Reintjes Jan en Palme Va.

Zoë vierde weej as kersverse veriëniging onder de naam “De Brokezer Kreij” ozze urste Carnaval ien 1957. De naam brokezer kreije weerd al lang vur den tied ien de umgaeving gebroekt às ut ovver minse uut Brokeze ging.

Hay Reintjes weerd vurzitter en Jan Beerkens secretaris van de neej veriëniging die de opdrach kreeg ut volgende jaor mit ennen echte Raod van Elf mit Prins, Vorst, Pliesie , Nar en ok mit en programma te kômme. Weej haje ok nog genne kreijenès waor ut fiës gehalde moos werre. Veur alles good te laote verloëpe koze weej twië geweldige pliesies, Derks Teun en Sneejer Hubke, en uniek stel.

Weej bouwde ien januari 1958 en tent achter taege ut Brouwershuus wao toen nog genne zaal wao. Dat waor ozen urste kreijenès. Op twië fibberwari 1958 waor ozzen urste prinsenbal en weerd den urste Prins vaan ut Kreijeriek en de Raod van Elf mit Pliessie en Nar dur de Vorst àn de inwoëners vàn Brokeze gepresenteerd onder groëte belangstelling.

De liest vàn name vàn den urste Raod vàn Elf mit aanhang ien 1958.

1 Vincent Palmen Lord Vincent op Norton
2 Math Tissen Graaf Matties de Postillion
3 Jos Kallen Don Jozué von Callos
4 Chris Paulus Baron Christiaan van Brokeze tot de Kalkschop
5 Jac Gooren Ridder Sjaak van Peggenheim
6 Piet Tissen Jonker Pedro van Jugendlust
7 Piet Kerkhof Hertog Pedro van Grind tot Hamert
8 Jeu Vousten Markies van Jeuke tot Kratse
9 Sraar Coenders Jonkheer Sraar van de Veerweg tot Drees
10 Jan Beerkens Mister Jonny uut ’t Kreijekamp
11 Toon Beerkens Graaf Toën van Zoep tot Soep
12 Jan Vousten Janus de Nar
13 Teun Derks Brigadier Teun
14 Hub Hendriks Champiter Hubke
15 Vic Beerkens Prins Vic den urste
16 Hay Reintjes Vorst Hay

En paar foto’s vàn dezen urste prinsenbal ien de tent achter ut Brouwershuus. Op de foto’s zin we en del Raodsleej en wat echte Brokezer Kreije van toen.

v.l.n.r.: Palme Va – Beerkes Vic as Prins Vic den urste – Vermans Chris – Piet van Jöp – Coenders Sraar as Raodsleej.

Sneejer Hubke as Pliesie – Reintjes Hay as Vorst – Palmen Hay – en de Raodsleej Goere Sjaak, Bekker Piet en Tiese Mat.

op de foto zin we Gerbeks Mien – Ploem zien Miej – Daniëls Lei – Beerkes Gertrud – Voestes Noor – Piëters Nelly – Beerkes Miej – Bertha van de Pieper – Kortings Riek – Piëters Miep – Schrèves Riek – Miel van Miggels Jeu – en Mientje van Bekker Wiel.

Dao achter zin we nog in den troep Kreije o.a. Vrouw Beerkes – Keijzers Maria en Pieper Hay mit den hood op.

Op carnavalsmaondag 17 fibberwarie wor de òverdrach vàn de regering dur Burgemeister van Gerven àn Prins Vic de urste. Daonao wor der enne groëten rondrit dur ut dürp en de butewieke. daobeej weerd gestopt en wat gedronke beej de familie Voeste op de Giënenberg en beej de familie Tummermans op de Stokt.

Op Canavalsdeensdag weerd der enne voetbalwedstrijd georganiseerd op de Stokt achter de boorderij van Sjaak van Mège wao toen ut voetbalterrein waor.

Allemaol de speulers waore verkleid en de Raod van Elf speulde tegge de veterane van Brughusia. Ut waor en ludiek gebeure, kleug zat en de stemmimg zoot der good ien.

Ien dat zelfde jaor weerd der contact gezoog ovver de grens mit en buitelandse carnavalsveriëniging en brochte weej mit de ganse Raod van Elf mit aanhang op 15 november 1958 en bezeuk aan Rheinberg – Kamp Lintfort waor weej as Brokezer Kreije ennen echte Rheinlandse Canavalsaovend meimakte.

Heer enkele fotos vur ut vertrek nao Duitsland.

Vertek nao d’n andere kant van de maas mit ut veerpont

De Brokezer Kreije vur de deur van de café van de Sneejer mit de Raod van Elf en alles wat der beej huurde, ok de twië Adjudante Jan Kerstjens en Ger van Twan.

Tiese Mat mit Pastoer van Enckevort.

De Kreije ien Duitsland.

Beej de start van de Carnavalsveriëniging De Brokezer Kreij waor ut principe dat de Prins enne vrijgezel moos zien. Daorum zien de urste 5 prinse mit name: Vic Beerkens,Jeu Vousten,Hub Timmermans, Servaas Reintjes en Jan Palmen allemaol ongetrouwd. Ben Hermkens in 1963 waor den urste getrouwde Prins waornao der nog hiël vul volgde tot tevreejeheid van alle Brokezer Carnavalsvierders.

Hay Reintjes bleef Vorst tot januari 1959 en kwaom ien 1965 as opvolger van Jeu Vousten wer terug en bleef Vorst tot 1975. Heej goof toen ut stökske òver àn Hay van Megen. Ger Heldens waor ien die jaore enne prima vurzitter dae zurgde dat alles good verleep en dat ie enne góje secretaris achter de hand haj.

Foto van deze overdrach beej de prinsenbal ien 1975.

Zoë as gezed waor den urste Kreijenès en tent achter ut Brouwershuus die we dao zelf tegge àn gebouwd haje. Al hiel gauw weerd daor enne groëte zaal gebouwd dae we te danke hebbe àn Pastoer van Enckevort dae eigenaar weerd van ut Brouwershuus en dae alles over haj vur ut veriëniginglaeve ien zien Brokeze.

Dae groëte zaal wor vur de Carnavalsveriëniging en pracht lokasie mit vastelaovend as echte Kreijenès. Heer weerd al gauw dur de Brokezer Kreij de jaorlekse liedjesaovend gehalde, dae nao en paar jaor buutaovend weerd genúmd.

Die buutaovenden waore ien die jaore hiël populèr en ieder jaor zoë rond 1970 waor de zaal tot àn de nek vol op dae vriejdagaovend ,tien daag vur de Carnaval.

De eigenheimers Hay en Servaas Reintjes en Jac Gooren zurgde dao wel vur.

Veural de plaatseleke poletiek weerd daobeej op de hak genòme, en wat der zoëal gebeurd waor ien ut leste jaor ien ut dürp wao mit gelache weerd.

Al gauw weerte der bekende Limburgse butereedners en zengers nao Brokeze gehaald um ieder jaor en gôd programma te hebbe.

Enkel foto’s van Brokezer butereedners ien hun originele verpakking.

Reintjes Hay as “De Kaartboks” ien 1971 en as “De Profiët” ien 1973.
Reintjes Servaas as “Brandweerman” ien 1978 en as “de Struëper” ien 1980

De carnavalsveriëniging de Brokezer Kreij kreeg enne góje naam ok veural dur ut idee van den “Tour van Brokeze” dae ieder jaor mier bezeukers telde en ien de zeventiger jaore soms duzend en mier man op carnavalsdinsdag nao Brokeze lokte um dat knatsgekke gebeure mei te make.

Den ursten Tour weerd al ien 1959 nao en idee van Jac Gooren gereeje dae toen vurstelde en rundje dur ut dürp te fietse mit zo gek meugeleke fietse en zo gek meugelek verkleid. We meuge grüs zegge dat dat evvel en bitje uut de hand is geloëpe ien de loëp der jaore.

Het waor Lowie Pennings dae ien de canavalskrant, dae vanaf ut urste jaor weerd uutgegaeve, de renners beej ut begin internationale name ging gaeve en hun kwaliteiten ging vermelden en en verslag ien de krant ging zette.

Op dees berichtgaeving weerd het verslaag tiedens den toer dur de verslaggaever opgebouwd. Het waor dit verslaag van de commentater, tevens Vorst van de Carnaval, die dezen tour zo bizonder màkte same mit de stomme fietse waonaor ut talriek publiek kwaom kieke en luustere.

De fantasie beej ut make van de fietse kende gen grenze en ien de beginjaore waor veural Servaas (Füs) Reintjes en genie en kwaom ieder jaor origineel vur den daag.

Wiet vur den tied wao men al bezig mit de vurbereiding, Ut waor al mit al en geslaagde formule dat het den tied wel uutgeweze want ut left nog altied ien os dürp. Het monument van de fiets van Hay Coenders àn de zuidkant van Brokeze daen dao ien 1984 is nèr gezatte toen de parochie 500 jaor bestond, is dao en dudelek bewies van.

Ut fietsmonument ien Brokeze sind 1984

Inkele foto’s van de Tour van Brokeze.

Den Tour van 1960

Spanning op ut parkoers

Tour 1970 met jury, Prins en verslaggaever ien de wage.

Enorme belangstelling beej den Tour ien 1973

De winnar Jacky Hoogan wurd dur de verslaggaever gevraogd waorum dat ie gewonnne het.

Renners vaan den Tour De Brokeze ien 1974 mit de winnaar Pienzel Johan (Jan Hermkens)

Dit zien wat iendrukke uut de mojje beginjaore van de Carnavalsveriëniging “De Brokezer Kreij” gezeen dur den breel van iemand dae beej de start der beej wao en nog jaore lang betrokke waor beej dit jaorlekse fiës.

Ald-Vors Reintjes Hay